Seeking Companions for a Test of Nature

Grianadhmad

Artisan
Sqʊıɾє Sᴀɾo, ᴀnd ᴀny oᴛhєɾs who woʊɭd dєıᵹn ᴛo comє wıᴛh mє,

I bєɭıєvє I hᴀvє sєєn ᴀ vısıon fɾom Բıɾsᴛ Բoɾєsᴛ ᴀnd I hᴀvє ᴀ vєɾy shoɾᴛ ᴛımє ın whıch ᴛo ᴀcᴛ on ıᴛ. I nєєd ᴛo fʊɭfıɭ ᴀ ᴛᴀsk ın ᴛhє Һєᴀɾᴛwoods ʊndєɾ ᴛhє ɭıᵹhᴛ of ᴛhє Բʊɭɭ Moon ᴛhıs vєɾy wєєkєnd, ᴀnd I ᴛhınk I wıɭɭ nєєd sʊppoɾᴛ ᴀnd pɾobᴀbɭy pɾoᴛєcᴛıon. Wıɭɭ ᴀnyonє ᴀıd mє ın my qʊєsᴛ?

~ Gɾıᴀncɾoıᴀımsıᴛhєoıɾ
 
Last edited:
I will of course assist you in this matter.
-Saro
 
Thᴀnk yoʊ Sqʊıɾє Sᴀɾo.

Iᴛ bєᴀɾs cɭᴀɾıfyınᵹ ᴛhᴀᴛ ᴛhє vısıon I sᴀw sᴀıd, "Yoʊ wıɭɭ bє ᴛєsᴛєd, ᴀs wєɭɭ ᴀs ᴛhє compᴀny yoʊ kєєp." Anyonє who joıns mє on ᴛhıs qʊєsᴛ wıɭɭ ɭıkєɭy fᴀcє ᴀ ᴛɾıᴀɭ of ᴛhєıɾ own, ıf noᴛ onє joınᴛɭy.
 
Back
Top